สวัสดี ลงชื่อเข้าใช้ DNW Platform
หน้าหลัก เว็บที่เกี่ยวข้อง     D Network Website     Member D Network     DNW Event     สื่อโฆษณา สื่อวีดีโอ
สบู่อนามัย
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ขนาดบรรจุ 115 มล. /1ขวด
เลขใบรับจดแจ้ง 10-1-5422613
วิธีใช้
วิธีใช้ : กดปั๊มผลิตภณัฑล์งบนฝ่ามือหรือผสมน้ำเล็กนอ้ยให้เกิดฟองนวดเบาๆใช้เฉพาะจุดที่ต้องการ บริเวณที่บอกบาง สามารถใช้ได้กับเด็ก
คำแนะนำ
Loading…