สวัสดี ลงชื่อเข้าใช้ DNW Platform
หน้าหลัก เว็บที่เกี่ยวข้อง     D Network Website     Member D Network     DNW Event     สื่อโฆษณา สื่อวีดีโอ
วีโว่
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ขนาดบรรจุ 30เม็ด
เลขใบรับจดแจ้ง 10-1-06045-1-0073
วิธีใช้
รับประทานวันละ 1เม็ด ก่อนหรือหลังอาหาร
คำแนะนำ
เด็กและสตรีมีครรถ์ไม่ควรรับประทาน
Loading…