สวัสดี ลงชื่อเข้าใช้ DNW Platform
หน้าหลัก เว็บที่เกี่ยวข้อง     D Network Website     Member D Network     DNW Event     สื่อโฆษณา สื่อวีดีโอ
กรีนแอล
ส่วนประกอบที่สำคัญ
ขนาดบรรจุ 30เม็ด
เลขใบรับจดแจ้ง 10-1-15456-1-0018
วิธีใช้
รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด (เม็ด 1,000 mg.) วันละ 1 ครั้ง
คำแนะนำ
เด็กและสตรีมีครรถ์ไม่ควรรับประทาน
Loading…